Prevádzkový poriadok

Názov zariadenia:  UBYTOVŇA – KIKA
Adresa:  M.R.Štefánika 6570/21; 911 01  Trenčín
Prevádzkovateľ:  DS Trading s.r.o.
IČO: 36317683
Mobil: 0904/666222
E-mail: info@ubytovna-kika.sk               


Ubytovňa je v kategórii turistická ubytovňa a je umiestnená v budove na prízemí v zadnej časti. Ubytovňa sa skladá z 11 izieb, a to: 1 izby dvojposteľovej, 2 trojposteľových izieb, 8 štvorposteľových izieb s vlatným sociálnym zariadením. Pred ubytovňou sa nachádza parkovisko. V zariadení sa poskytuje ubytovanie bez časového obmedzenia.

Celková kapacita ubytovne je 44 lôžok a 1 prísteľka. Celá ubytovňa je nefajčiarska.

Jednotlivé izby sú vybavené lôžkom, nočným stolíkom, stolom, stoličkou, nočnou lampou, poličkou, skriňou a to na počet ubytovaných osôb. Každá izba je vybavená televízorom so satelitným príjmom. Každý ubytovaný má možnosť sa bezplatne a bezdrátovo pripojiť na internet pomocou Wi-Fi.

Hygienické zariadenie, WC, sprchy sa nachádzajú na chodbe, rozdelené a označené na dámske a pánske. 2 izby a apartmán sú vybavené vlatnými sociálnymi zariadeniami.

Na ubytovni je k dispozícii spoločná kuchynka s kuchynskou linkou, mikrovlnnou trúbou, 6 chladničkami, spoločným stolom a stoličkami.

Priestory ubytovacej časti sa upratujú denne. Táto činnosť je zabezpečovaná upratovačkou, ktorá má k dispozícii miestnosť s výlevkou, tečúcou teplou a studenou vodou. Miestnosť zároveň slúži ako sklad čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
Denné upratovanie pozostáva z výmeny posteľnej bielizne, utierania prachu z nábytku, vytierania podláh a hygienickej očisty kúpeľne a WC. V zariadeniach na osobnú hygienu sa zabezpečuje aj mokrá očista WC, umývadiel, sprchovacieho kúta a podláh. Podľa potreby a použitia sa zabezpečí výmena podnožníkov.
Lekárnička prvej pomoci je umiestnená v spoločnej kuchynke.

Použitá bielizeň z ubytovacieho zariadenia je zhromažďovaná v sklade špinavej bielizne. Čistenie a pranie použitej bielizne sa zabezpečuje externe v rýchločistiarni Perla  na  ul. M. R. Štefánika 19 v Trenčíne. Čistá bielizeň je uskladňovaná v samostatnej miestnosti, ktorá je vybavená poličkami na uloženie čistej bielizne. Miestnosti sú odvetrávané.  
Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje denne vždy pri zmene ubytovaného. Poškodená a opotrebovaná bielizeň sa vyradí z používania.

Upratovačka zabezpečuje aj každodenné upratovanie spoločenských priestorov - spoločnej chodby a kuchynky.

Celková dôkladná sanitácia ubytovacej časti sa vykonáva raz za tri mesiace a spočíva v dôkladnej očiste všetkých priestorov, nábytku a zariadení, vrátane dezinfekcie, umývanie okien a prevetrávanie priestorov a postelí. Túto činnosť vykonáva upratovačka .Pri tejto činnosti sa používajú čistiace a dezinfekčné prostriedky. Na nábytok sa používajú čistiace prostriedky prostriedky, ako Cif, Diava a pod. Na okná čistiace prostriedky ako Jar, a pod. Na umývadlá, záchody, kachličky Cif, Domestos, Fixinela a pod.
Na dezinfekciu sanity sa použijú dezinfekčné prostriedky na báze chlóru ako Savo, Domestos. Osoba vykonávajúca sanitáciu pri práci používa ochranné prostriedky, a to gumové rukavice. Zápis o sanitácii vedie vedúci prevádzky v prevádzkovom denníku.

Ničenie živočíšnych škodcov budeme zadávať externe, firme odborne na to spôsobilej.

Maľovanie jednotlivých izieb budeme vykonávať 1krát za dva roky, poprípade priebežne, podľa potreby.

Každá izba je vybavená odpadkovým košom, z ktorého je domový odpad zneškodňovaný do kontajnerov umiestnených pred budovou. Likvidácia odpadov z jednotlivých izieb sa uskutočňuje každý deň pri samotnom upratovaní jednotlivých izieb. Po vyprázdnení domového odpadu sa všetky odpadkové koše vyčistia a dezinfikujú roztokom chloramín B1. Likvidácia komunálneho odpadu je zabezpečená 1krát za týždeň. Vývoz komunálneho odpadu je zabezpečený zmluvnou firmou Marius Pederson v Trenčíne.

Evidencia o všetkých uvedených skutočnostiach a plnení ostatných zásad uvedených v tomto prevádzkovom poriadku, vrátane prevádzkovej kontroly, vedie vedúci prevádzky v prevádzkovom denníku.

Prevádzkový poriadok vypracoval: Beata Kopecká

S prevádzkovým poriadkom boli oboznámení zamestnanci: Vladimír Svitek